Att ge barn grundutbildning är en av de viktigaste insatserna för att ett land ska utvecklas.

Föräldrarna som lever i fattigdom har svårt att få ihop pengar till skolmaterial som läroböcker, pennor och skrivböcker till sina barn. Många barn är föräldralösa och har därför ingen möjlighet alls att utbilda sig.

Köp ett paket med läroböcker, skrivböcker och pennor och hjälp fler barn att få gå i skolan.