SÅ MYCKET ÄR DITT BIDRAG VÄRT – YOUR DONATION IS WORTH THIS MUCH

50kr = Skoluniform till 1 barn
5euro = School uniform for 1 child

170kr = Skolpaket för 3 barn med läroböcker, skrivböcker och pennor i 1 år
17euro = School Kit for 3 children with studybooks, writing books, pencils for a full year.

800kr = 1 månadslön för 1 lärare
80euro = 1 month salary for 1 teacher

9600kr = 1 årslön för 1 lärare
960euro = 1 year salary for 1 teacher