Hjälp 40 barn att få skolgång en månad genom att bidra med en lärarlön.
1 månadslön för en lärare i Guinea Conakry är 450 kronor.