Hjälp 40 barn att få skolgång ett helt år genom att bidra med en lärarlön.
5000:- per lärare och år.