• Ni får klassfoto och löpande information från läraren om klassens och skolans utveckling.
  • Namn på lärare, klass, samt fördelning flickor/pojkar.
  • Företaget får sin logo på Positive Footsteps hemsida, länkad till företagets sida.
  • Företaget får logo vid sitt klassrum på Baobab School.
  • Logga på bildmaterial på site.
  • Företaget får Baobab-logo/stämpel att sätta på sin egen hemsida, med länk till projektet på Positive Footsteps hemsida.
  • Företaget får använda Positive Footsteps logotype i alla kanaler, interna och externa, samt använda vissa godkända bilder. Länk till dessa ges i nedladdningsbar länk till företaget. Bilderna kan användas i allt marknadsföringsmaterial relaterat till projektet. Företaget får inte använda bilder eller logo för att promovera sina andra produkter eller tjänster utan att detta har en tydlig koppling om projektet.

Skriv till oss på info@positivefootsteps.se
så bokar vi ett möte angående möjligheterna till ert sponsorskap!