För 100:- i månaden kan vi göra det här!

Som månadsgivare är du en enormt viktig del av den dagliga driften.  Med endast 200 personer som ger 100kr i månaden kan vi driva hela Baobab School i Simbaya Guinea. Detta visar vilken otrolig skillnad vi kan göra med små medel, och en stor motivation för oss alla att vara en del av detta. Som månadsgivare får du kontinuerlig uppdatering om skolans utveckling och en chans att göra skillnad på riktigt!
VILL DU BLI EN AV DE 200?

Alla bidrag är viktiga – stora som små!

ALLA månadsgivare är viktiga för oss oavsett bidragsnivå, och skapar förutom ekonomiskt stöd till skolans drift, även en kontinuitet, ett intresse och ett starkt ambassadörskap för Baobab School som sprider ringar på vattnet.

Du får ett fint  gåvobevis på din gåva och det står dig fritt att använda detta som en gåva till någon du känner eller i din marknadsföring.

Blir du månadsgivare under december månad matchas ditt bidrag hela 12 månader framåt av Ridgeback Business Development!!
PASSA PÅ!!

Vi ger idag plats åt 863 barn i Baobab School, Guinea Conakry och varje månad behöver vi se till att följande fungerar: hyra av mark och skollokaler, lärarlöner, skolmaterial, kläder, elektricitét, underhåll av toaletter, skolbänkar, vatten etc.