Hyra av en hel skolbyggnad med

10 stora klassrum och tillgång för 250 barn i 12 månader.