Adoptera en skolklass och hjälp 40 barn att gå i skolan ett helt år.

Ditt bidrag räcker till:
1 års hyra av skollokaler
1 års lärarlön
1 års konsumtion an pennor, kritor, skrivtavlor och skrivböcker
160 läroböcker
Skolkläder till hela klassen