[rev_slider Baobabschool]

Baobab School

Baobab School öppnade med hjälp av insamlingarna från Baobab Festival upp sina dörrar för första gången den 2:a April 2007 med en kapacitet för 20 gatubarn som kunde få grundskolestudier i byn Cosa/Simbaya, Guniea Conakry.

Barnen i byn kommer från olika bakgrund, religion, och stammar. Några har föräldrar, andra inte.Detta betyder också att nivån av inlärd kunskap är olika, och vi har därför valt att i första skedet dela upp klasserna utifrån kunskapsnivå och inte efter ålder. Skolveckan är från måndag-fredag 8-14, och eftersom det fortfarande finns massor av barn i byn som brinner för en plats i skolan, har vi obligatorisk närvaro, och kan man inte fylla sin plats får man lämna plats till någon som kan. Men barnen är väldigt ivriga att få lära sig. Ofta kan man se barn trängas utanför fönstren då de försöker snappa upp lite av de pågående lektionerna.

Vår lokala projektledare Falaye Bailo Balde, är en enorm tillgång och en stor del av Baobab Schools utveckling.

Idag kan 863 barn gå i skolan dagligen i Baobab School, varav 52% flickor och 48% pojkar. Eleverna som annars inte hade haft möjlighet till skolgång visar gång på gång enastående resultat och en stark vilja att utvecklas.