Vad säger våra sponsorer

I vår vardag hjälper vi företag att skapa och använda resurser så att de gör så mycket nytta som möjligt. För företaget och människorna som arbetar där. Att investera i en skola och på så sätt ge barn en chans till en utbildning som kan förändra inte bara deras situation utan också deras framtid kändes därför helt naturligt. Den sköna känslan du får i magen är bara en bonus. Det finns en mängd organisationer och projekt att välja mellan. Att vi valde just Positive Footsteps och Boabab School beror på att alla arbetar ideellt, att det inte finns några mellanhänder, att det inte skickas kontanta medel utan uppföljning, att du kan göra stor skillnad med små medel – en lärare kostar 5.000 kr om året – samt sist men inte minst, historien bakom Baobab School och Baobab Festival.
Ulf Dahlin - Ridgeback Business Development, Ridgeback Business Development
Vi på mottagningen sponsrar organisationen bakom Baobab – Positive Footsteps då vi vet att pengarna går direkt till projekt där de behövs utan dyra administrationskostnader i Sverige. Tycker hela idén med ideellt arbete också är positiv för oss i vårt överflöd. Att engageras tillsammans för en bättre värld är något som vi tror kan förändra även vårt samhälle mot mer solidaritet med utsatta och fattiga i en tid då konsumtionen skenar och kontakten mellan människor kommersialiseras allt mer… Den fantastiska musiken är också något som ändrar världen – åtminstone min…
Dr Saeed Khan, Skopimottagningen