Barnen, lärarna och föräldrarna i byn Simbaya hälsar alla en god start på ett nytt år! 😀
Tillsammans vill de framföra ett stort tack till alla som är med och bidrar till att barnen i deras by kan få skolgång och som därigenom skapar hopp och livsglöd i hela byn Simbaya.

 

JULKAMPANJ RESULTAT

Baobab School Julkampanj 2014 är nu avslutad och här kommer resultatet!
* 37 st Bidrag från Gåvoshopen 15,228kr
* Matchning från Ridgeback Business Development 15,228kr
*
Månadsgivare till ett samlat värde av 500:- i månaden (1000:- i månaden första året)
 TOTALT: 30,456kr + månadsstöd  500:- (1000:- ) 

DETTA BLIR MÖJLIGT MED HJÄLP AV ERA BIDRAG I KAMPANJEN

68 barn får nya skolkläder
204 barn får skolpaket med läroböcker, skrivböcker och pennor
18 månadslöner för lärare betalda
2 årslöner för lärare betalda
3 månadsgivare a 100:- /mån
1 månadsgivare a 200:- /mån

Ett stort TACK till Ridgeback Business Development för initiativet till denna kampanj och till alla som bidragit med denna fina julklapp åt våra barn i Baobab School!

I HOPP OM SNAR SKOLSTART

Falaye Bailo Balde, eldsjälen som ansvarar för driften av Baobab School i Guinea Conakry, säger att Ebola är på väg tillbaka och att samtliga skolor i landet nu väntar på besked från utbildningsministern om när ny skolstart kan ske. På grund av epedemin har hela landets skolor varit stängda på grund av stor smittrisk. Under denna tid har vi arbetat med att rusta upp och utvidga skolan. Bilder från detta kommer innan skolstart! 🙂

– Keep walking with Positive Footsteps!

Med kärlek / Rico Persson, Positive Footsteps & Baobab Crew