En fantastisk prestation av våra fina barn och såklart våra drivna lärare gjorde att hela 46 av 53 elever i Baobab School klarade examen. 22 av dem flickor. Detta är, i Guinea, extremt höga resultat. Så höga att utbildningsministeriet skickat ett officiellt tackbrev.
Tack

Översättning av utbildningsministeriets brev

På uppdrag av kommunala direktoratet för utbildning i kommunen Ratoma,Guinée vill vi tacka er och gratulera er för alla era ansträngningar ni gör för att utveckla skolan Baobab Humaniste Guinée sedan starten och fram till idag. Det är tack vare er som denna unga skola har gjort explosionsartade framgångar under den nationella examen 2015. Med 46 examinerade av 53  har ni en succé på 86,79% godkända elever. Lyckönskningar till er skola.

Må ni, representanter för Baobab, ta väl emot vårt budskap för detta öppenhjärtade samarbete.

Mr. Sekou Soumah
Kordinator för ONG skolor, Ratoma, Conakry

SE MOHAMMED NÄR HAN MEDDELAR RESULTATET FÖR EXAMEN 2015