Samtliga i organisationen arbetar helt utan ersättning i hopp om att bidra till en positiv utveckling både lokalt och globalt.